Metabolik Cerrahi

Images
Images

Metabolik Cerrahi Nedir?

Diyabet (Şeker hastalığı) ve obezite (şişmanlık) insan sağlığını ve dolayısıyla toplumları olumsuz etkileyen sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye’de 2000 yılında yaklaşık 3 milyon olan diyabetli sayısının 2030 yılında 6,5 milyona ulaşacağını tahmin etmiş, ancak 2030 yılı için tahmin edilen bu rakam 2014 yılında aşılmış ve ülkemizdeki diyabetli sayısı 7 milyonun üstüne çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı Beslenme Araştırması ve TURDEP II (Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans Çalışması-II) çalışmasının verileri ülkemizdeki her üç yetişkinden ikisinin kilolu veya obez olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle obezitenin eşlik ettiği metabolik sendrom görülme sıklığı erişkin nüfusumuzun %36.6’sında tespit edilmiştir.

“Metabolik Sendrom”; diyabet, obezite, hipertansiyon, yüksek kolesterol ve trigliserid ile karakterize komponentler bütünüdür. Metabolik sendromun en önemli parçası olan tip 2 diyabetin ortadan kaldırılması için yapılan ameliyata “Metabolik Cerrahi” adı verilmektedir. Görülme sıklığı gün geçtikçe artan obezite ve diyabet, metabolik cerrahi ameliyatı ile bu hastalar için bir kurtuluş yolu olmaya başlamıştır. Bu ameliyatla hastalar, hastalıklarından kurtulabildikleri gibi şeker hastalığının vücutlarında oluşturduğu olumsuz yan etkilerden de kurtulmuş olmaktadırlar. Böylelikle yandaş hastalıklara bağlı tedavi masrafları ve ilaç harcamaları da azalmaktadır. Kişiler diyabet hastalığından etkilenimlerini en aza indirmek suretiyle yaşam beklentilerini artırmış olmaktadırlar.

Tip 2 şeker hastalığı olan kişiler, yaptıracakları birkaç laboratuvar tetkikiyle bu ameliyat için uygun aday olup olmadıklarını öğrenmeleri çok önemlidir. Ameliyat için uygun olduğu kabul edilen hastalara yapılacak diğer kontroller sonucunda engel görülmeyen hastalar ameliyat edilir. Ameliyat sırasında sadece mide ve ince bağırsağa işlem yapılır. Pankreas ve kalın bağırsağa dokunulmaz. Ameliyat sonrasında alınacak beslenme tedbirleriyle birlikte, hastaların şeker hastalığının vücutlarında oluşturduğu olumsuz etkileri durdurmak ve hatta geriletme şansları bulunmaktadır. Yaşam beklentisini artırmaları da bundan ileri gelmektedir.

Diğer önemli bir konu ise sadece şişman olan şeker hastalarının mı bu ameliyatı olup olamayacağı konusudur. Amerikan Diyabet Derneği’nin 2016 yılındaki yayınında vücut kitle indeksi 30 kg/m2’nin altında bulunan kişilerin de bu ameliyatı olabileceği ifade edilmiştir. Son yıllarda Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği de “uygun hastalara” metabolik cerrahi ameliyatının yapılabileceğini önermektedir.

Tip 2 şeker hastalarına önerimiz şudur; metabolik cerrahiye uygun olup olmadığınızı anlayabilmek için bu işle ilgilenen bir genel cerrahi uzmanına giderek testlerinizi yaptırmanız ve ameliyatla ilgili ayrıntılı bilgi almanızdır.

Images

Formu Doldurun

Tip 2 şeker ve obezite ameliyatı hakkında uzmanlarımızdan bilgi alın.

Images
Images

© 2024 huseyinsinan.com | All Rights Reserved

whatsapp
Whatsapp'tan Ulaşın !