Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide Ameliyatı) Uzun Dönem Sonuçları Nelerdir?

Obezite, tüm dünyada gün geçtikçe büyüyen bir sağlık problemidir. Metabolik sendrom olarak isimlendirilen birçok hastalığın birarada bulunduğu hastalıklar kompleksiyle birlikteliği mevcuttur. Hali hazırda bu sorunu ortadan kaldırmak için çok sayıda çeşidi bulunan bariyatrik ya da metabolik cerrahi yöntemi uygulanmaktadır. 

Sleeve gastrektomi” ya da halk arasında bilinen adıylatüp mide ameliyatı 2014 yılından bu yana obez hastalara tüm dünyada en çok uygulanan ameliyat türü olmuştur. Bununla ilgili bir rakam verilecek olursa 2018 yılında 400.000 civarında bu ameliyat türü uygulanmıştır.

Bu ameliyat, mideye gıdanın girişini kısıtlaması sebebiyle, “restriktif” yani “kısıtlayıcı” ameliyat türünde bir ameliyattır. Bir de emilimi bozan ameliyat türleri vardır ki “malabsorptif” ameliyat olarak bilinmektedirler. Bazen de, bu ameliyat yöntemi, özellikle vücut kitle indeksi 50 kg/m2’nin üzerinde olanlar için iki aşamalı cerrahinin birinci aşaması olarak uygulanmaktadır. 

Ameliyat sonrasındaki “kısa dönem takipleri” bize şunları göstermiştir; hastalar oldukça iyi kilo vermektedirler, yandaş hastalıklar gerilemektedir ve tekrar kilo alma ve reflü oluşumu düşük sayılardadır.

Ameliyat sonrasındaki “uzun dönem takipleri” bize şunları göstermiştir; kilo geri alımı ve reflü rahatsızlığı fazla miktardadır ve hastalar ikinci bir bariyatrik veya metabolik cerrahiye ihtiyaç duymaktadırlar.

Kabul etmemiz gerekir ki, bir bariyatrik cerrahinin etkinliğini değerlendirebilmek için uzun dönem sonuçlarını görmek gerekmektedir. Bu konuda da uzun dönem takip sonuçlarını paylaşan çok az çalışma mevcuttur.

Bu çalışmalardan biri de Mayıs 2021 tarihli Obesity Surgery dergisinde yayınlanan bir makaledir. 

Bu makaleye göre; “15 yıllık” takip sonucunda tüp mide ameliyatı olan hastaların %49.1’i ikinci ameliyata ihtiyaç duymuştur. Bu hastaların %50.9’u ikinci ameliyata ihtiyaç duymamıştır. İkinci ameliyata ihtiyaç duyulma nedenleri ise: %26.4 kilo geri alımı, %18.9 reflü oluşumu ve %3.8 erken dönemde kaçak oluşmasıdır. 

Çalışmanın sonucunda da şu ifade edilmektedir: Obez hastalara eğer sadece tüp mide ameliyatı yapılması düşünülüyorsa mutlaka hasta çok iyi değerlendirilerek bu sonuçların kendisiyle paylaşılması gerekmektedir.

Obesity Surgery (2021) 31:3453-3461

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir