Tüp Mide, Mide Bypass Ve Transit Bipartisyon Ameliyatlarının Karşılaştırılması

Son yıllarda obezite ve tip 2 şeker hastalığı, en önemli halk sağlığı problemi olmuştur. Bu hastalarda ilaç tedavileri genellikle memnun edici sonuçlar almaya yeterli olamamaktadır. Diğer taraftan da bariyatrik/metabolik cerrahi, diyabetle birlikte olan ya da diyabetle birlikte olmayan morbid obezitenin kanıtlanmış en etkili tedavi yöntemidir.

Tüp mide (TM) ameliyatı, midenin diklemesine yarıdan fazlasının alınarak mideye giren gıda miktarının kısıtlanmasına yönelik mekanizması olan bir ameliyat yöntemidir.

Mide bypass (MB) ameliyatı, midenin küçük bir kese haline getirilerek ince bağırsağın orta kısmı ile birleştirilmesiyle karakterize bir ameliyat yöntemidir.

Transit bipartisyon (TB) ameliyatı, tüp mide ameliyatı yapıldıktan sonra ince bağırsağın son kısmının midenin hemen çıkışına getirilmesi suretiyle buradan bazı hormonların salınması ve vücutta üretilen ama kullanılamayan insülinin kullanılabilir hale gelmesini sağlayan ameliyat yöntemidir.

Bu üç ameliyat türünün sonuçlarının karşılaştırıldığı bir çalışmada elde edilen sonuçlar şöyle özetlenebilir:

6 ay ve 12 ay sonraki kilo kaybı ve vücut kitle indeksi düşmesi

Transit Bipartisyon ameliyatından sonraki değerler diğer iki ameliyat yönteminden sonraki değerlerden anlamlı bir şekilde daha iyiydi. Kilo vermenin transit bipartisyondan sonra daha iyi olmasının sebebi sadece kısıtlayıcı bir yöntem olması ve besin emilim eksikliği oluşturan bir yöntem olması değildir. Bunların yanı sıra, ince bağırsağın son kısmından salınan hormonların (bu hormonlar inkretinler diye bilinir ve vücutta üretilen ama kullanılamayan insülini de kullanılabilir hale gitirirler) hipotalamus denilen beyin bölgesinde oluşturduğu etkiyle doygunluk hissinin ortaya çıkarılması olarak ifade edilebilir.

Yandaş hastalıkların iyileşmesi

Tip 2 şeker hastalığı, Transit Bipartisyon ameliyatından 12 ay sonra diğer iki ameliyatına göre oldukça daha iyi gerilemişti (Hastaların %97.7 sinde).

Hipertansiyon, hiperlipidemi, uyku apnesi ve reflü yönlerinden 3 ameliyat yöntemi de hastalarda benzer iyilik hali sağlamıştı.

Komplikasyonlar ve ameliyat sebebiyle hastaneye yeniden başvurma

Ameliyat sonrası kısa dönemde, mide bypass olanlardan 1’inde, transit bipartisyon olanların 3’ünde problem oluşurken tüp mide ameliyatı sonrasında problem görülmemiştir. 

Ameliyat sonrası uzun dönemde, protein kaybı tüp mide ameliyatından sonra daha az olmak kaydıyla üç ameliyat yönteminde de görülmüştür.

Taburcu olduktan sonra ameliyat sebebiyle tekrar hastaneye başvurma, üç ameliyat sonrasında da hemen hemen aynı oranda gerçekleşmiştir.

Beslenme durumu değişikliği

Üç ameliyat yönteminden sonra da hastaların serum protein seviyelerinde düşme gözlenmiştir. Bu durum aslında üç ameliyat yöntemi için de beklenen bir durumdur, çünkü hastalar istedikleri kadar yemek yiyememektedirler.

Daha detaylı bilgiye www.hüseyinsinan.com adresinden ulaşabilir, uzmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Obesity Surgery (2021) 31:1579-1589 

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir