Obezite Cerrahisi (Bariatrik Cerrahi) Kanser Görülme Sıklığını Düşürür Mü?

Obeziteyle ilişkili sağlık problemleri tüm dünyada gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. İstatistiki değerlendirmeler sonucunda 2016 yılında 18 yaş ve üzeri popülasyonun %39’u aşırı kilolu, %13’ü ise obez sınıfına girmiştir. Diğer bir deyişle 1975 ile 2016 yılları arasında obez popülasyon 3 kat artış göstermiştir.

Obezite kansere sebep olur mu?

Obezite, kronik hastalıklar ve kanser riskini artırması sebebiyle tüm dünyayı ilgilendiren bir sağlık sorunudur. Aşırı kilo, özefagus (yutak), karaciğer, beyin, rahim, böbrek, pankreas, mide, kalın bağırsak ve rektum, kemik iliği, menopoz sonrası dönemde meme, yumurtalık, safra kesesi ve tiroid kanseri riskini ve bu kanserlerden ölüm riskini artırmaktadır. Obezitenin oluşturduğu bu risk, hiperinsülinemi ve insülin-benzeri büyüme faktörü artışı, artmış seks hormonları (FSH, LH, Testesteron, Östrojen vb), kronik enflamasyon ve oksidatif stres ile yakından ilişkilidir. Obezite ilişkili kanser oluşma mekanizmalarını, kilo verme ile olumlu yönde düzenleyebiliriz.

Obezite cerrahisi ve kanser görülme sıklığında azalma birbiriyle ilişkili midir?

Obezite cerrahisi, günümüzde obez hastalara kilo verdirmede en etkili tedavi yöntemidir. Obezite cerrahisi ile genel kanser görülme sıklığını ve obezite ilişkili kanserlerin (menapoz sonrası meme, rahim ve kalın bağırsak) görülme sıklığını azaltabiliriz. Kanser riski azalımı çoğunlukla obez kadın hastalarda mümkündür.

Bilimsel çalışmalar bu konuda ne diyor?

Obezite cerrahisi geçiren hastaların olduğu inceleme gruplarında kanser gelişimi (istatistiksel olarak anlamlı olmasa da) genel popülasyona göre oldukça düşüktür. Ancak obezite cerrahisi geçirmeyen obez hastaların incelendiği gruplarda, kanser görülme sıklığının genel popülasyona göre daha yüksektir ve istatistiksel açıdan da anlamlıdır. 

Alt grup analizlerinde, obezite cerrahisi geçirmeyen obez hasta gruplarında 18-35 yaş arası erkek hastalarda, 18-35 yaş arası kadın hastalarda ve 35-55 yaş arası kadın hastalarda kanser görülme sıklığı istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde artmaktadır.

Sonuç olarak, genel popülasyonla karşılaştırdığımızda obez hastalarda kanser riski daha yüksektir. Toplumda 18-35 yaş arası ve 35-55 yaş arası kanserli bireylerde obezitenin, esasında potansiyel olarak düzenlenebilir bir risk faktörü olduğu açıktır. Obezite cerrahisi, kanser riskini düşürmesinden dolayı, morbid obez olan hastalarda kanser riskini düşürme stratejisi olarak önerebilmekteyiz.

Obesity Surgery (2021) 31:4015-4023

Detaylı bilgi için www.huseyinsinan.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir